• „Wartości podstawą wychowania w rodzinie i szkole” – konferencja

  „Wartości podstawą wychowania w rodzinie i szkole”” to temat konferencji naukowej, która odbyła się 14 czerwca br. pod patronatem honorowym wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.

  „Wartości podstawą wychowania w rodzinie i szkole” – konferencja

  Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. w Bazylice OO. Bernardynów w Rzeszowie pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątroby. Konferencję otworzył pełnomocnik wojewody ds. rodzin Rafał Czupryk.

  Celem inicjatywy, nawiązującej do jednego z głównych kierunków polityki oświatowej państwa, czyli kształtowania postaw i wychowania do wartości, była m. in.  prezentacja dobrych praktyk, wspierających proces wychowania. Akademickiej refleksji towarzyszyły przykłady kierowania się chrześcijańskim systemem wartości w życiu rodziny i szkoły. Całość służyła wsparciu pedagogicznych działań na rzecz tworzenia odpowiedzialnego środowiska wychowawczego wśród młodzieży z terenu województwa podkarpackiego.

  Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że konferencja jest doskonałą okazją do refleksji na temat podstaw wychowania i edukacji szkolnej. Cieszy mnie udział w konferencji tak licznego grona dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Wychowanie bowiem to przestrzeń nie tylko domu, ale i zadanie szkoły. Pamiętać jednak musimy, że w sposób naturalny te dwa światy się przenikają i uzupełniają. Naszym zadaniem jest zatem stworzenie takiej platformy współpracy, która będzie wspierać mądre kształtowanie młodego pokolenia Polaków – powiedziała wojewoda.

  Wydarzenie zostało zorganizowane przez Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Fundację Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II,  Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTINA Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Rzeszowskiej, Międzynarodowe Studenckie Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Rzeszowie, Międzynarodowe Centrum Dialogu „Dekalog” – Stowarzyszenie w Rzeszowie. Konferencja była skierowana do rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców, studentów, pedagogów, psychologów, członków stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży, wychowania i rodziny.

  Dowiedz się więcej tutaj.

  Obejrzyj krótki reportaż.

Comments are closed.