• O siedmiu dźwigniach skutecznej profilaktyki na wojewódzkiej konferencji w Kielcach

    Nad konferencją patronat honorowy objęli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Ordynariusz Diecezji Kieleckiej bp Jan Piotrowski. Wzięli w niej udział włodarze miast, gmin i powiatów oraz reprezentanci wydziałów edukacji, zdrowia, spraw społecznych i policji w liczbie około 100 osób.

    Podczas konferencji Prezes Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II Albin Wróblewski przedstawił zagadnienie diagnozy problemów i pozytywnego potencjału młodzieży w ujęciu profilaktyki zintegrowanej, a w oddzielnym wystąpieniu omówił program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów jako przykład dobrej praktyki.
     
Comments are closed.