• Zapraszamy na konferencję (7.03.2015) !

  KONFERENCJA DOTYCZĄCA LOKALNEJ I REGIONALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ, EDUKACYJNEJ I ZDROWOTNEJ PT.

  Młodzież – Rodzina – Samorząd Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako podstawa lokalnej strategii wspierania rozwoju młodzieży

  poniedziałek, 7 marca 2016 w godz. 9.30-14.20
  w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

  Organizatorzy:
  Podkarpacki Urząd Wojewódzki
  Instytut Profilaktyki Zintegrowanej
  Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II

  Patronat:
  Wojewoda Podkarpacki
  Marszałek Województwa Podkarpackiego
  J.E. Bp Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej
  Pani Poseł na Sejm RP Halina Szydełko

  Program konferencji:

  9.30 Rejestracja uczestników.
  10.00 Otwarcie konferencji przez Wojewodę Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego.
  10.20 dr Szymon Grzelak, prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej – Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki, jako fundament racjonalnego i ekonomicznego zarządzania lokalną polityką społeczną, edukacyjną i zdrowotną w obszarze zapobiegania problemom młodzieży.
  11.40 mgr Matteo Sala – wiceprezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej – Warsztaty szkoleniowe dla samorządów „Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki”, jako narzędzie do zwiększenia skuteczności zarządzania działaniami profilaktycznymi i wychowawczymi.
  11.55 Pytania i dyskusja.
  12.10 Przerwa kawowa.
  12.25 mgr Matteo Sala – Diagnoza problemów i pozytywnego potencjału młodzieży w ujęciu profilaktyki zintegrowanej – korzyści dla samorządu i dla szkoły.
  12.40 dr Szymon Grzelak – Program profilaktyki zintegrowanej ARCHIPELAG SKARBÓW® jako przykład dobrej praktyki – najważniejsze założenia i wyniki badań ewaluacyjnych.
  13.00 mgr Albin Wróblewski – Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II – Doświadczenia współpracy z samorządami i szkołami Podkarpacia w działaniach opartych na modelu profilaktyki zintegrowanej.
  13.25 Profilaktyka zintegrowana na terenie gminy i szkoły – 3 przykłady dobrej praktyki z gmin i szkół województwa podkarpackiego, w których realizowano działania oparte o model profilaktyki zintegrowanej.
  13.40 Pytania i dyskusja pod kątem wdrażania rozwiązań omówionych na konferencji (korzyści, zalety, trudności).
  14.10 Zakończenie konferencji, podsumowanie.

Comments are closed.