O nas

Szanowni Państwo!

Każdy z nas mając na względzie dobro dzieci zastanawia się jak współczesne pokolenie nastolatków poradzi sobie z przeciwnościami życia? Jakimi w przyszłości będą ludźmi? Czy my dorośli mamy dość mądrości i sił, by poradzić sobie z wychowaniem młodzieży? Takie i podobne pytania są ważne nie tylko dla kochających swoje dzieci rodziców, ale również dla wszystkich osób odpowiedzialnych za kształtowanie warunków do ich prawidłowego rozwoju.

Jako rodzice pięciorga dzieci również mamy wiele pytań i wątpliwości co do przyszłości, ale też i teraźniejszości związanej z wychowaniem naszych pociech. Widząc jak wiele nowych zagrożeń pojawia się we współczesnym świecie, postanowiliśmy aktywnie włączyć się w proces wspierania wszystkich dorosłych, którzy są Przewodnikami w życiu młodego człowieka. Badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, w których aktywnie uczestniczymy, pokazują jak ważnym Przewodnikiem w okresie dojrzewania są dla nastolatka rodzice – ich relacje z dzieckiem to najważniejszy czynnik chroniący w profilaktyce. Stąd nasze zaangażowanie i powołanie Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II, aby m.in. poprzez program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” prowadzić warsztaty z rodzicami, które dają do ręki gotowe narzędzia do poprawy relacji z dzieckiem.

Będąc uczestnikiem konferencji w polskim Sejmie pt. „ODEBRANA NIEWINNOŚĆ” na temat seksualizacji dzieci i młodzieży oraz konferencji pt. „SPOŁECZNE I ROZWOJOWE KONSEKWENCJE PORNOGRAFII” uświadomiliśmy sobie jak wielkim wyzwaniem stała się dla wszystkich ludzi dobrej woli ochrona naszych dzieci przed pornobiznesem.

Na naszych oczach dorasta pierwsze pokolenie dzieci, które poprzez internet ma nieograniczony dostęp do pornografii, do tego w sposób bezpłatny i anonimowy. Jak pokazują badania IPZIN nastolatkowie coraz częściej sięgają po te treści, a co czwarty chłopiec w wieku 14-15 lat ogląda pornografię codziennie lub prawie codziennie i robi to bardzo często za pomocą otrzymanego od własnych rodziców smartfona. Jak destrukcyjnie działa pornografia i seksualizacja na psychikę i zachowania problemowe wśród młodzieży nie będziemy się tutaj rozpisywać, gdyż wszystkie badania zostały zebrane i podsumowane w naszym „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży” wydanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i rozesłanym do wszystkich wydziałów edukacji w Polsce. Publikacja jest również dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.ipzin.org.

Również tutaj poznaliśmy doskonałe narzędzie wspierające przede wszystkim młodzież i rodziców, ale również nauczycieli i wychowawców w tej trudnej, a zarazem delikatnej sprawie. Program „Archipelag Skarbów” bazując na koncepcji psychologii personalistycznej Karola Wojtyły, powstał z myślą o tym, by wesprzeć dorosłych w przekazywaniu nastolatkom wartości i zasad, które uchronią młodzież przed zagrożeniami i pomogą w realizacji ich najgłębszych marzeń. Jest on przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i doskonale wpisuje się w zadania wychowawcze szkoły i treści przekazywane na lekcjach Wychowania do życia w rodzinie.

Kilkuosobowa ekipa dobrze przeszkolonych i zaangażowanych realizatorów w atrakcyjny sposób uczy młodzież stylu życia wolnego od alkoholu, narkotyków i przemocy. Wskazuje jej drogę do trwałej miłości i życia pełnego pasji i wartości. Mówiąc o pięknie miłości i seksualności, pokazuje jednocześnie wartość czekania ze współżyciem seksualnym oraz konsekwencje psychologiczne i medyczne wczesnych kontaktów seksualnych.
Udowodnione w badaniach naukowych efekty programu to m.in. :

  • ograniczenie korzystania z alkoholu, narkotyków i dopalaczy,
  • ograniczenie korzystania z pornografii i skuteczne przeciwdziałanie seksualizacji,
  • dojrzalsze podejście do budowania związków i większa gotowość do czekania ze współżyciem seksualnym,
  • spadek odsetka myśli samobójczych.

Szanowni Państwo – to My dorośli jesteśmy odpowiedzialni za warunki w jakich dorasta młodzież i nie możemy tu pozostać bierni. Dlatego zaangażowaliśmy się całym sercem w działalność na niwie wychowania i profilaktyki, aby każdy nastolatek w Polsce miał możliwość uczestniczyć w programie, który da mu szansę na mądre i szczęśliwe życie. Po prostu uważamy, że każdemu człowiekowi wkraczającemu w dorosłość taka szansa się należy.
Mamy nadzieję, że dzięki naszej współpracy okaże się to również możliwe dla młodzieży i rodziców z Państwa regionu.

Gorąco pozdrawiamy!
Albin i Marta Wróblewscy